Programi

DV MARJAN

DV Koralj (smjenski vrtićki i smjenski jaslični program)

DV Tamarin (poslijepodnevni program)

DV Kaštelet (produljeni boravak)

DV RADOST

DV Popaj (produljeni boravak)

DV Petar Pan (produljeni boravak)

DV Pinokio (produljeni boravak)

DV Srećica (produljeni boravak)

DV Margaritela (smjenski program)

DV Veseli patuljci (program ranog učenja engleskog jezika)

DV Šareni svijet (Montessori program)