O projektu

Osnovne informacije o projektu:

NAZIV PROJEKTA:
Vrtić po mjeri suvremene obitelji 1
FOND/PROGRAM:
Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
NOSITELJ PROGRAMA:
Dječji vrtić Radost
PARTNERI:
Grad Split, Dječji vrtić Marjan
POČETAK PROVEDBE PROJEKTA:
4.9.2018. godine
IZNOS SUFINANCIRAN OD STRANE EU:
13.751.436,22 kn
TRAJANJE PROJEKTA:

28 mjeseci (4.1.2021. godine)
VODITELJICA PROJEKTA:
Radić Hozo Endica (021 541 170)

CILJ I OPIS PROJEKTA:
Svrha ovog projekta je unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Projekt doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza i većoj zapošljivosti roditelja, a razvojem postojećih i posebnih programa, uvođenjem novih programa produljenog, smjenskog i popodnevnog rada, zapošljavanjem i edukacijom odgojitelja/ica i stručnog osoblja unapređuje se sustav predškolskog odgoja, integracija djece s teškoćama u razvoju te se potiče rad s darovitom djecom.

Sadržaj i trajanje predškolskih programa prilagođava se realnim potrebama. Kroz razvoj, povećanje dostupnosti i kvalitete socijalne usluge predškolskog odgoja stvaraju se uvjeti za demografsku obnovu na području grada Splita, Splitsko–dalmatinske županije i Republike Hrvatske i otvaraju mogućnosti zaposlenja odgojitelja/ica i stručnog osoblja. U vlasništvu Grada Splita četiri su vrtićke ustanove (DV Radost, DV Marjan, DV Cvit Mediterana i DV Grigor Vitez).

Projekt je u skladu s Europskim stupom socijalnih prava (2. Jednake mogućnosti, 9. Ravnoteža privatnog i poslovnog života, 11. Briga o djeci i podrška djeci, 17. Inkluzija osoba s poteškoćama), Barcelonskim ciljevima (točka 5 poglavlja Zaposlenje i socijalna politika), Konvencijom o pravima djece te Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014.-2020.)

O projektu:

Na Otvoreni poziv „UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA“ Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u travnju 2018. godine Dječji vrtići DV Radost s DV Marjan u partnerstvu s Gradom Splitom prijavili su projekt „Vrtić po mjeri suvremene obitelji 1“.

Projekt „Vrtić po mjeri suvremene obitelji 1“ doprinio je usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza. Unaprjeđenjem postojećih, razvojem posebnih programa, zapošljavanjem i edukacijom stručnog osoblja poboljšao se sustav integracije djece s teškoćama, potaknuo rad s darovitom djecom, a sadržaj novih programa predškolskog odgoja i obrazovanja prilagodio se potrebama djece i roditelja. Od početka pedagoške 2018./2019. godine u dječjim vrtićima Grada Splita započelo se sa provođenjem navedenih projekata kojima su uvedeni novi programi: poslijepodnevni, produljeni, smjenski vrtićki i jaslički programi uz nova zapošljavanja stručnog kadra u dječjim vrtićima.

Projekt je započeo s provedbom 4. rujna 2018. godine. Nositelj projekta je DV Radost, a partneri na projektu su DV Marjan i Grad Split. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13.751.436,22 kuna.

U DV Radost zaposleno je ukupno 18 odgojitelja, 12 na puno radno vrijeme i 6 na pola radnog vremena, jedan odgojitelj kao zamjena za porodiljni dopust, jedan logoped, jedna kuharica na pola radnog vremena te projektni koordinator na puno radno vrijeme. U četiri vrtića uveden je produljeni boravak, a u jedan vrtić smjenski rad, te Montessori program i program ranog učenja engleskog jezika. Također, u sklopu svih programa sastavnica je i program inkluzije za djecu s teškoćama u razvoju.

Stručno osoblje do sada je završilo edukacije Sportski program, Pecs, Terapija igrom, ADOS, Likovnost, Senzorna integracija, Darovitost, Održivi razvoj, Montessori. Upisano je 88 djece u produljeni boravak te 20 djece u smjenski vrtić.

U DV Marjan zaposleno je 11 odgojitelja na puno radno vrijeme, 1 odgojiteljica na pola radnog vremena, 2 stručna suradnika (logoped i edukacijski rehabilitator) na puno radno vrijeme, 1 kuharica na pola radnog vremena, 2 spremačice na pola radnog vremena, 2 odgojiteljice na puno radno vrijeme kao zamjene za porodiljni dopust odgojiteljica koje su zaposlene na projektu i 1 odgojiteljica na pola radnog vremena kao zamjena za porodiljni dopust za odgojiteljicu koja je zaposlena na projektu te 1 projektni koordinator na puno radno vrijeme. Uvedene su skupine smjenskih programa (vrtić i jaslice), poslijepodnevni program te produljeni program. DV Marjan kroz projekt uvodi Montessori program i sportski program, što je predviđeno kao jedan od ciljeva projekta. Također, u sklopu svih programa sastavnica je i program inkluzije za djecu s teškoćama u razvoju. Završeno je 11 edukacija te su u pripremi nove edukacije. Upisano je 23 djece u smjenske jaslice, 31 dijete u smjenski vrtić, 23 djece u poslijepodnevni program te u produljeni boravak 22 djece.
Iz projekta su dosad uređena tri dvorišta (DV Kaštelet, DV Koralj i DV Tamarin).

U Gradu Splitu zaposlen je i projektni koordinator na puno radno vrijeme te su obavljene nabave i pripremne aktivnosti po pitanju vidljivosti.